20 december 2021

Taalhuis bestaat 5 jaar + gecertificeerd!

Het Taalhuis bestaat 5 jaar! In december 2016 is het Taalhuis in gemeente Haarlemmermeer opgericht met als doel om laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond met hun taalvragen te helpen.