25 juni 2020

Nieuwe Leeskring start 29 juni!

In september ’19 is de Leeskring van het Taalhuis van start gegaan, waarbij vrijwilliger Loes Grolman elke week met onverminderd enthousiasme een groep dames van buitenlandse afkomst ondersteunt met het hardop voorlezen van mooie, eenvoudige boeken.

Elke week komen zij samen in de Bibliotheek en inmiddels vormen zij een hechte groep.

Tijdens de lockdown konden zij uiteraard niet samen lezen, waardoor Loes direct overging tot het maken van opnames terwijl zij een passage voorlas. Dit stuurde zij rond in hun WhatsAppgroep, waardoor de cursisten evengoed thuis konden lezen en hierbij een goed voorbeeld hadden van de uitspraak. Daarnaast nam Loes wekelijks telefonisch contact op met haar cursisten om toch het contact met iedereen te houden.

Sinds twee weken mogen Loes en de cursisten weer in de Bibliotheek samen lezen, waarbij uiteraard de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.

Op maandag 22 juni vierden zij zelfs de 25ste leessessie! Dit werd gevierd met een taart en de uitreiking van een certificaat.

Wegens het grote succes en ook omdat Loes er geen genoeg van kan krijgen, zal vanaf maandag 29 juni een tweede Leeskring starten. Iedereen die gezamenlijk mooie boeken wil lezen, is van harte welkom en kan nog aansluiten!

Dag: elke maandag
Tijd: 11:15 – 12:15 uur
Locatie: Bibliotheek Hoofddorp-Centrale

Aanmelden via leonie.schuitemaker@debibliotheekhaarlemmermeer.nl.

snel naar