15 oktober 2020

NIEUW: voorleesknop op website Taalhuis

Vind je het lezen van Nederlandse teksten nog moeilijk?
Wil je zinnen in je moedertaal voorgelezen krijgen?

Rechts bovenin zie je de voorleesknop.
Hiermee kun je alle tekst op de website van het Taalhuis hardop laten voorlezen.

  • Selecteer de tekst die je wilt laten voorlezen en druk op de voorleesknop.
  • De zin die wordt voorgelezen, wordt gehighlight.
  • Je kunt de voorleessnelheid aanpassen.
  • Tekst in moedertaal: selecteer een woord of tekst, dubbelklik en klik op ‘Vertalen’. Je kunt het woord/de tekst in je moedertaal laten vertalen en laten voorlezen.